MENU >

Windykacja sądowa i egzekucja należności

W przypadku braku efektów postępowania polubownego, dalszym krokiem odzyskania wierzytelności jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego. Skierowanie pozwu do właściwego sądu umożliwia uzyskanie tytułu wykonawczego, który jest podstawą do wszczęcia egzekucji komorniczej. Ponadto podjęcie działań sądowych zatrzymuje bieg przedawnienia, który dla każdego rodzaju wierzytelności liczony jest według właściwych przepisów.

Prawidłowy nadzór przebiegu postępowania egzekucyjnego zapewnia szybkie i skuteczne odzyskanie należności.

Nasza kancelaria zapewnia prowadzoną w sposób kompleksowy obsługę postępowania sądowego i egzekucyjnego poprzez:

  • przygotowanie dokumentów pod względem formalnoprawnym, określenie właściwego trybu postępowania, sporządzenie pozwu i skierowanie go do właściwego sądu;
  • reprezentacja w postępowaniu sądowym do uzyskania tytułu wykonawczego
  • przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i skierowanie go do właściwej kancelarii komorniczej;
  • wspomaganie działań egzekucyjnych przez wskazanie ustaleń dokonanych w zakresie majątku dłużnika i właściwych sposobów prowadzenia egzekucji
  • w uzasadnionych przypadkach także wnioski do sądu o wyjawienie majątku
  • nadzorowanie postępowania egzekucyjnego do czasu skutecznego odzyskania wierzytelności lub wydania postanowienia o bezskutecznej egzekucji.
odzyskiwanie długów wrocław
Google+