MENU >

Usługi prawne we Wrocławiu – koszt

Ponieważ nasza firma windykacyjna w szczególności skupia się na skutecznym odzyskaniu wierzytelności, nasze działania polubowne są nieodpłatne, w przypadku dalszych działań sądowych i egzekucyjnych albo pobieramy opłaty ryczałtowe albo prowadzimy sprawy nadal bez opłat pokrywając je za klientów.

Od wszystkich odzyskanych kwot pobierana jest prowizja, na jej wysokość wpływ mają:

  • kwota wierzytelności
  • termin opóźnienia w zapłacie wierzytelności
  • ilość przekazanych spraw
  • etap sprawy na którym zostaje ona skierowana do naszej kancelarii
  • ustalenia poczynione w zakresie dłużnika
  • forma wybranej współpracy – umowa o dochodzenie wierzytelności, umowa cesji wierzytelności.

Opłaty za doradztwo prawne oraz uzyskanie informacji o dłużniku są ustalane w zakresie poszczególnych zapytań indywidualnie, wycena doradztwa i uzyskania informacji o dłużniku odbywa się nieodpłatnie.

odzyskiwanie długów wrocław
Google+