MENU >

Informacja o dłużniku

Zdarza się, że komornik napotyka trudne do przezwyciężenia trudności w zakresie odzyskania należności wierzyciela.

W takiej sytuacji z pomocą przyjść może kancelaria windykacyjna, która przeprowadzi profesjonalnie i wszechstronnie przeprowadzone ustalenia majątkowe. Zapewniamy usługi pozyskiwania i weryfikacji informacji odnośnie sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika. Informacje, które pozyskujemy w zakresie opisanym poniżej pozwalają wielu przedsiębiorcom na dokonanie niezależnej oceny ryzyka handlowego oraz umożliwiają ograniczenie a nawet całkowitą eliminację niespłaconych wierzytelności. Atutem naszej propozycji jest pozyskiwanie tych informacji na potrzeby konkretnej firmy w konkretnym czasie – nigdy nie wykorzystujemy ponownie udzielonych informacji. Cechuje je absolutna aktualność, prawdziwość i obiektywność poświadczona dokumentami urzędowymi i zakres odpowiadający oczekiwaniom Klienta. Pozyskane informacje pozwalają:

  • dokonać wstępnej weryfikacji wiarygodności partnera handlowego,
  • w przypadku powstania zadłużenia określić, czy działania mediacyjne i windykacyjne przyniosą pożądany skutek, określić szanse na odzyskanie wierzytelności,
  • odpowiednio ukierunkować działania zmierzające do korzystnego dla Wierzyciela zamknięcia sprawy pod względem podatkowo – prawnym.

Zakres działań podstawowych:

  • aktualne dane adresowe, rejestrowe, historia działalności, zmiany, struktura własności i kierownictwa firmy, kapitał zakładowy, zmiany kapitału, aporty niepieniężne, przekształcenia
  • właściciele, zarząd – powiązanie z innymi firmami, posiadane udziały w innych spółkach, oraz stanowiska w zarządzie, radach nadzorczych
  • dane finansowe (bilanse, rachunki zysków i strat)
  • ustalenie, czy w sprawie danego podmiotu jest prowadzone postępowanie układowe, upadłościowe lub likwidacyjne, czy w dokumentach rejestrowych firmy są informacje o prowadzonych egzekucjach i zgłoszonych wierzytelnościach

Zakres rozszerzony po ustaleniu z klientem na indywidualne życzenie.

Syndyk Wrocław

odzyskiwanie długów wrocław
Google+