MENU >

Doradztwo prawne

Nasza kancelaria zapewnia obsługę prawną osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz spółkom handlowym.

Zakres świadczonych usług dla klientów indywidualnych:

  • porady z zakresu prawa pracy - doradztwo związane z nawiązaniem pracy, wykonywaniem pracy oraz zakończeniem pracy, a także rozwiązywanie sporów z pracodawcą oraz reprezentacja przed sądami,
  • porady z zakresu prawa rodzinnego - obejmują m. in. rozwody, w tym reprezentację w procesach rozwodowych, dział majątku dorobkowego małżonków, wszelkie doradztwo związane z majątkami osobistymi oraz stosunkami majątkowymi małżonków (intercyzy). W Państwa imieniu doradzamy oraz prowadzimy sprawy związane z alimentami (i to zarówno o ich ustalenie, podwyższenie oraz obniżenie),
  • porady z zakresu prawa spadkowego - doradzamy przy rozporządzaniu majątkiem na wypadek śmierci (testamenty), jak również prowadzimy sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, czy sprawy związane z zachowkiem, zapisem i poleceniem,
  • porady z zakresu prawa konsumenckiego - obejmują wszelkie porady oraz spory związane ze stosunkami konsument - przedsiębiorca. Są to przede wszystkim spory reklamacyjne, opiniowanie umów, doradztwo z zakresu prawa ochrony konsumentów (także przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów), negocjowanie w imieniu Klientów treści umów, czy wreszcie prowadzenie spraw sądowych przeciwko przedsiębiorcom,
  • porady z zakresu prawa rzeczowego (prawa sąsiedzkiego),
  • windykację wszelkich roszczeń (alimentacyjnych, pożyczek i in.).

Zakres świadczonych usług dla firm to dowolne zagadnienia z zakresu:

  • prawa cywilnego
  • prawa pracy
  • prawa gospodarczego
  • prawa karnego

Posiadamy duże doświadczenie w zakresie prowadzenia sporów sądowych. Klientom zapewniamy zastępstwo procesowe przez profesjonalnego pełnomocnika. Nasza oferta dotyczy postępowań przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami egzekucyjnymi oraz organami administracji publicznej.

Prawo upadłościowe Wrocław

odzyskiwanie długów wrocław
Google+